معنی و ترجمه کلمه judgement on merits به فارسی judgement on merits یعنی چه

judgement on merits


قانون ـ فقه : حکم ماهوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها