طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه judgement on merits به فارسی judgement on merits یعنی چه

judgement on merits


قانون ـ فقه : حکم ماهوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها