طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه judgment on technicalities به فارسی judgment on technicalities یعنی چه

judgment on technicalities


قانون ـ فقه : حکم شکلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها