طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jurisdiction of the court به فارسی jurisdiction of the court یعنی چه

jurisdiction of the court


قانون ـ فقه : صلاحيت دادگاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها