طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kaolinite به فارسی kaolinite یعنی چه

kaolinite


کائولينيت ،سنگ معدنى بفرمولAl2 Si2 O5)OH(4
عمران : ماده رسى متبلور شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها