طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه karyology به فارسی karyology یعنی چه

karyology


هسته شناسى مبحثى ازعلم سلول شناسى ک ه درباره تشريح هسته سلولى و ساحتمان کروموسوم بحث ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها