معنی و ترجمه کلمه kathartic به فارسی kathartic یعنی چه

kathartic


پاک کننده ،کارکن ،مسهل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها