معنی و ترجمه کلمه keep to one's word به فارسی keep to one's word یعنی چه

keep to one's word


سر قول خود بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها