معنی و ترجمه کلمه keynesian revolution به فارسی keynesian revolution یعنی چه

keynesian revolution


بازرگانى : انقلاب کينزى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها