طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kick with the heel به فارسی kick with the heel یعنی چه

kick with the heel


ورزش : ضربه با پاشنه پا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها