معنی و ترجمه کلمه kill factor به فارسی kill factor یعنی چه

kill factor


ضريب تلفات
علوم نظامى : ضريب کشندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها