معنی و ترجمه کلمه kitchin cycle به فارسی kitchin cycle یعنی چه

kitchin cycle


دور کيچين( نوسانات موزون و کوتاه در فعاليت هاى اقتصادى)
بازرگانى : دور کيچين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها