طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knew به فارسی knew یعنی چه

knew


ماضى فعلKnow ،دانست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها