معنی و ترجمه کلمه knife rest به فارسی knife rest یعنی چه

knife rest


جاى چاقو
علوم نظامى : نوعى مانع يا سد جاده اى است که با سيم خاردار و يک چهارچوب فلزى يا چوبى تهيه مى کنند و قابل حمل مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها