معنی و ترجمه کلمه knockout به فارسی knockout یعنی چه

knockout


(مشت زنى )با ضربت بيهوش کننده اى حريف رابزمين زدن ،ضربه فنى کردن ،از پا در اوردن ،ويران کردن ،ضربت قاطع ،ممتاز،عالى
ورزش : ناک اوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها