طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knowledge of a language به فارسی knowledge of a language یعنی چه

knowledge of a language


دانستن زبانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها