معنی و ترجمه کلمه kraal به فارسی kraal یعنی چه

kraal


دهکده بوميان افريقاى جنوبى ،کلبه ،اغل ،درحصار محصور کردن ،در دهکده مسکن دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها