طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kurtosis به فارسی kurtosis یعنی چه

kurtosis


کشيدگى( در منحنيها)،درجه اوج در يک نمودار امارى
روانشناسى : کشيدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها