معنی و ترجمه کلمه kytoon به فارسی kytoon یعنی چه

kytoon


کيتون ،انتن گازى هليومى
علوم نظامى : انتن موقتى
علوم دريايى : انتن موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها