طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lapsable به فارسی lapsable یعنی چه

lapsable


سلب شدنى ساقط شدنى ،برگشتنى ،باطل شدنى ،از دست رفتنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها