معنی و ترجمه کلمه leapfrog به فارسی leapfrog یعنی چه

leapfrog


حرکت خيز به خيز،بازى جفتک چارکش ،باجست وخيز حرکت کردن ،جفتک چارکش کردن ،از يکديگر بنوبت جلو زدن ،گريز زدن ،گره گره حرکت کردن
علوم نظامى : پيش روى مرحله به مرحله پله پله حرکت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها