طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه licenser به فارسی licenser یعنی چه

licenser


)licensor(پروانه دهنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها