معنی و ترجمه کلمه ligand field stabilization energy به فارسی ligand field stabilization energy یعنی چه

ligand field stabilization energy


شيمى : انرژى پايدارى ميدان ليگاند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها