معنی و ترجمه کلمه litholatry به فارسی litholatry یعنی چه

litholatry


سنگ پرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها