طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه liveable به فارسی liveable یعنی چه

liveable


)livable(قابل زيستن ،قابل معاشرت ،قابل زندگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها