معنی و ترجمه کلمه living wage به فارسی living wage یعنی چه

living wage


مزد معيشت ،مزدکافى براى امرار معاش
بازرگانى : مزد امرار معاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها