طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه logarithmic mean به فارسی logarithmic mean یعنی چه

logarithmic mean


روانشناسى : ميانگين لگاريتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها