طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه logorrhea به فارسی logorrhea یعنی چه

logorrhea


پراکنده گويى ،پرحرفى وبيهوده گويى
روانشناسى : پرگويى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها