معنی و ترجمه کلمه low-capacitance cable به فارسی low-capacitance cable یعنی چه

low-capacitance cable


علوم مهندسى : کابل با ظرفيت کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها