طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه madding به فارسی madding یعنی چه

madding


ديوانه کننده ،ديوانه از غضب ،برافروخته ،از کوره در رفته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها