طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic field inhomogeneity به فارسی magnetic field inhomogeneity یعنی چه

magnetic field inhomogeneity


علوم مهندسى : غيريکنواختى ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها