طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic leakage به فارسی magnetic leakage یعنی چه

magnetic leakage


پراکندگى مغناطيسى
علوم مهندسى : پراکندگى فوران مغناطيسى
الکترونيک : نشت مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها