طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه main program به فارسی main program یعنی چه

main program


برنامه اصلى
کامپيوتر : برنامه اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها