طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه make a diplomatic representation به فارسی make a diplomatic representation یعنی چه

make a diplomatic representation


to a government
قانون ـ فقه : به دولتى تذکر دادن يا توجه دولتى را به موضوعى جلب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها