معنی و ترجمه کلمه make weight به فارسی make weight یعنی چه

make weight


سر وزن رسيدن در بوکس و کشتى
ورزش : سر وزن رسيدن وزنه بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها