طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maladjustment به فارسی maladjustment یعنی چه

maladjustment


کژ سازگارى ،تعديل وتنظيم غلط،عدم تطبيق ،عدم توافق
روانشناسى : ناسازگارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها