طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه materials utilisation control به فارسی materials utilisation control یعنی چه

materials utilisation control


کنترل مصرف مواد
بازرگانى : کنترل بکارگيرى مواد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها