معنی و ترجمه کلمه mead به فارسی mead یعنی چه

mead


نوشابه الکلى مرکب از عسل واب ومالت وماده مخمر،شهد اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها