معنی و ترجمه کلمه median gray به فارسی median gray یعنی چه

median gray


روانشناسى : خاکسترى متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها