معنی و ترجمه کلمه metal-cutting element به فارسی metal-cutting element یعنی چه

metal-cutting element


علوم مهندسى : عنصر براده بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها