معنی و ترجمه کلمه metempirical به فارسی metempirical یعنی چه

metempirical


روانشناسى : فراتجربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها