طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mninster به فارسی mninster یعنی چه

mninster


خانقاه راهبان ،صومعه ،دير،عبادتگاه رئيس راهبان کليسا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها