طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه monthly statement به فارسی monthly statement یعنی چه

monthly statement


عمران : صورت وضعيت ماهيانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها