طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه myocardiograph به فارسی myocardiograph یعنی چه

myocardiograph


اسبابى که حرکات قلب را ترسيم ميکند،قلب نگار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها