طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه notate به فارسی notate یعنی چه

notate


نماد کردن ،يادداشت برداشتن ،ياد داشت کردن ،يادداشتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها