طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه oblivion به فارسی oblivion یعنی چه

oblivion


فراموشى ،نسيان ،از خاطر زدايى ،گمنامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها