طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه obtrude به فارسی obtrude یعنی چه

obtrude


بدون تقاضا چيزى را مطرح کردن ،مزاحم شدن ،متحمل شدن بر،جسارت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها