طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه occidentally به فارسی occidentally یعنی چه

occidentally


سوى باختر،در باختر،بشيوه باختريان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها