طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ocean mine sweeper (mso) به فارسی ocean mine sweeper (mso) یعنی چه

ocean mine sweeper (mso)


علوم دريايى : مين روب اقيانوسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها