طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ocular dominance به فارسی ocular dominance یعنی چه

ocular dominance


روانشناسى : چشم برترى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها