طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه of that ilk به فارسی of that ilk یعنی چه

of that ilk


داراى همان جا،اهل همان جا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها